Giới thiệu về VNPT Hà nam

2017-06-15 02:12:11 GMT+7

Tên đầy đủ:                Viễn thông Hà Nam 
Tên giao dịch quốc tế: VNPT Hanam 
Tên viết tắt:                VNPT Hà Nam 
Trụ sở: 114 - Trần Phú - Quang Trung - Phủ lý - Hà nam
Văn phòng: (0351).3856511 - Fax: (0351).3857000  
Website:
 www.vnpthanam.vn - E-mail:vnpthanam@vnn.vn 

Ban giám đốc - Các phòng ban chức năng 
Các trung tâm trực thuộc

VNPT Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 623/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập đơn vị kinh tế trực thuộc tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VNPT Hà Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 624/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

VNPT Hà Nam có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, có điều lệ tổ chức và hoạt động, có bộ máy quản lý và điều hành. Được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc nhà nước.

Ngành nghề kinh doanh 
VNPT Hà nam có nhiệm vụ kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước, bao gồm trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp khác trong các ngành, nghề lĩnh vực sau: 
+ Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
+ Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. 
+ Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu khách hàng. 
+ Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.
+ Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông. 
+ Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và cấp trên.
+ Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng. 
+ Các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Tin Liên Quan

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG