Sms Brandname

2019-03-04 07:53:14 GMT+7
  1. Giới thiệu dịch vụ Sms Brandname

SMS Brand Name là gì ?

Tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) là một công cụ gởi tin nhắn hàng loạt, cho phép các doanh nghiệp có thể triển khai các chương trình marketing và chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả với chi phí thấp. Đặc điểm nổi bật của tin nhắn thương hiệu chính là Thương hiệu của Khách hàng được hiển thị tại mục người gửi (Sender) thay vì một số điện thoại, qua đó làm tăng mức độ nhận biết và sự trung thành của Khách hàng đối với thương hiệu.

2. Mô hình 

3. Đặc tính, lợi ích 

4. Đối tượng sử dụng 

5. Đối tác, khách hàng

 

Tin Liên Quan

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG